παιδεια

Αξιοποιηση Ελληνικου Πολιτισμου

Η Ελλάδα μπορεί να είναι μικρή χώρα σε μέγεθος, και σε  γεωστρατηγική σημασία, πολιτιστικά όμως δεν παύει να είναι μια υπερδύναμη. Πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση του υπερόπλου του Ελληνικού αξιακού πολιτισμού ως αντιστάθμισμα στον υλιστικό κοσμοπολιτισμό μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στο φούντωμα της εθνικής περηφάνιας των Ελλήνων καθώς και να επιφέρει ανάπτυξη του φιλελληνικού ρεύματος στην Ευρώπη και αλλού. Οι αξίες του  Ελληνικού πολιτισμού εξάλλου είναι πανανθρώπινες και λειτουργούν σε απόλυτη αρμονία με τα ανθρώπινα δικαιώματα.


Στρατευμενη Παιδεια

Ύψιστης σημασίας στην δημιουργία αγωνιστικού και Ελληνοκεντρικού φρονήματος αποτελεί η Παιδεία. Απαιτείται στρατευμένη Ελληνοκεντρική παιδεία με επίγνωση της ιστορίας του Εθνικού της ρόλου και με σαφείς στόχους καθώς και με αποκάθαρση της από τα εθνομηδενιστικά παράσιτα.
 

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

1. Η παιδεία είναι η άγουσα προς το ήθος και την αρμονία των δυνάμεων της ανθρώπινης φύσης ως ψυχοσωματικής υποστάσεως.
2. Ισόρροπη ανάπτυξη των φυσικών δυνατοτήτων με κορυφαία την νόηση. Καλλιέργεια γνωσιολογικής, αισθητικής, ηθικής και πολιτικής συνείδησης με σκοπό το ζην κατά φύσιν και γνώσιν εαυτού.
3. Εισαγωγή στην ελληνική κοσμοθέαση ή στον αρχαιοελληνικό διάκοσμο.
4. Τεχνολογική κατάρτιση και επαγγελματικός προσανατολισμός .
5. Αρχαία ελληνικά από το δημοτικό  ( η γλώσσα είναι η πύλη προς την ξεχασμένη αρχαιοελληνική γνώση και δράση).
6. Επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων σε σχέση με την ζήτηση εργασίας ώστε να περιοριστεί η δομική ανεργία.
7. Διασύνδεση της εκπαίδευσης με μακρόπνοα προγράμματα ανάπτυξης και ενίσχυσης της παραγωγής.
8.Κλασσικός αθλητισμός .
9.Σχολή πολιτικών ευέλπιδων που θα εδράζεται στην ελληνογνωσία.
10. Πανεπιστήμιο ελληνικών σπουδών και πολιτικών ηγητόρων που θα δέχεται φοιτητές από όλο τον πλανήτη.
11.Ενίσχυση της έρευνας.
12. Δια βίου μάθηση και πολιτισμική αναβάθμιση της κοινωνίας μέσα από την στήριξη εργαστηρίων τέχνης.
13. Ποιοτική αναβάθμιση των κρατικών μέσων ενημέρωσης και προβολή μέσω αυτών, του ελληνικού πολιτισμού.