ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ

ΠολΙτευμα

Πιστεύουμε σ’ ένα πολίτευμα όπου ο τρόπος της επιλογής των αρχόντων της πολιτείας θα πρέπει να είναι αξιοκρατικός και απορρίπτουμε τον καθιερωμένο και χρεοκοπημένο τρόπο επιλογής των πολιτειακών αξιωματούχων όπου εκλέγονται ανάξιοι δημαγωγοί, κόλακες των πλέον χυδαίων τάσεων του ψηφοφόρου. Στην  κορυφή της ιεραρχίας του κράτους θα πρέπει να επιλέγονται οι Άριστοι και όχι οι αρεστοί στους λίγους.

Το κρΑτος

Το εθνικιστικό κράτος για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι μια κοινωνία δικαίου στην υπηρεσία της λαϊκής κοινότητας, μίας κοινωνίας ιεραρχημένης όχι με κριτήρια υλικά αλλά με βάση την αξία, το ήθος και την προσφορά.


ΘΕΣΜΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) :

1. Θέσμιση του πρώτου ελεύθερου συντάγματος της κυπριακής δημοκρατίας με την συμμετοχή της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών.
2. Θέσμιση των παραγωγικών ενώσεων και αντιπροσώπευση τους στην νομοθετική εξουσία με σύστημα άμεσης δημοκρατίας στη βάση της λαϊκής συνέλευσης και ανακλητής πυραμιδωτής αντιπροσώπευσης.
3. Θέσμιση της λαϊκής συνέλευσης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικής ένωσης ως θεμελιώδους αρχής της οργανικής δημοκρατίας απο την οποία εκπηγάζει η λαική εξουσία και κυριαρχία.
4. Θέσμιση του επαρχιακού συμβουλίου με αντιπροσώπους από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις που περιλαμβάνονται στην επαρχιακή αυτοδιοίκηση , που θα ελέγχει το έργο των επαρχιακών βουλευτών και καταθέτει προτάσεις προς υλοποίηση τους. Οι επαρχιακοί βουλευτές υπόλογοι στα επαρχιακά ελεγκτικά συμβούλια .
5. Οι βουλευτές των εργασιακών ενώσεων αναδεικνύονται από τις ίδιες τις ενώσεις και ελέγχονται από αυτές ενώ οι βουλευτές των επαρχιών προτείνονται από πολίτες ή κόμματα, ή τις συνελεύσεις των αντιπροσώπων των τοπικών αυτοδιοικήσεων, ή κατέρχονται ανεξάρτητοι και ελέγχονται από το επαρχιακό ελεγκτικό συμβούλιο. Σύστημα αντιπροσώπευσης των πανεθνικών παραγωγικών ενώσεων και των επαρχιών στην νομοθετική εξουσία. Οριζόντιο ψηφοδέλτιο στη ψήφιση των επαρχιακών βουλευτών.
6. Κατεδάφιση του νομοθετικού πλαισίου στήριξης της ολιγαρχίας του πλούτου και δόμηση ενός εθνικολαϊκού δικαίου.
7. Διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων από το κράτος.
8. Προστασία της πολιτικής κοινωνίας από την πολιτική επισκίαση της από την ολιγαρχία του συσσωρευμένου πλούτου.
9. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ιδιοκτησία των κοινωνικών ενώσεων ( παραγωγικών ενώσεων και τοπικών αυτοδιοικήσεων) . Απαγόρευση σε ξένους ή υπεράκτιες εταιρείες να διαθέτουν μέσα ενημέρωσης.
10. Αυστηρό ποινικό δίκαιο σε όσους αντιστρατεύονται το κοινό της πόλεως συμφέρον. Μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Εισαγωγή των ποινών της δήμευσης περιουσίας , της έγκλειστης κοινωνικής εργασίας και της ισόβιας εξορίας.
11. Προστασία της λαϊκής κυριαρχίας από κάθε μορφή συσσώρευσης και άσκησης εξουσίας από λίγους . Η κοινωνιοκρατία ενάντια στον κομματοκρατικό κοινοβουλευτισμό που είναι το πολιτικό όργανο της πλουτοκρατίας - τραπεζοκρατίας.
12. Πολύμορφη στήριξη της φυλετικής συνέχειας του ελληνικού έθνους