περιβαλλον

Το φυσικό περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο της Πατρίδας. Δεν νοείται πατριώτης ο οποίος με την δραστηριότητα ή την ανοχή του να παραβλάπτει έστω και στο ελάχιστον το περιβάλλον. Απαιτούμε απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον που έζησαν οι πρόγονοί μας, που ζούμε εμείς και θα ζήσουν οι επόμενες γενεές.

Η Κατοχή και η βίαιη δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού της Κύπρου από τους έποικους και τους λαθρομετανάστες καθώς και η  ανεξέλεγκτη οικοδομική δραστηριότητα προς όφελος των επιχειρηματιών γης συνιστούν και οικολογικά ζητήματα.